Giriş Kayıt

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Bir hesap oluşturun

Yıldız (*) işaretli alanlar gerekli.
İsim *
Kullanıcı Adı *
Şifre *
Şifre doğrulayın *
E-posta *
E-posta doğrulayın *
Captcha *

Vergi

Gelir Vergisi Tarifesi (2012)

 

10.000 Türk Lirasına kadar

%15

25.000 Türk Lirasının 10.000 TL’si için   1.500 TL, fazlası

%20

58.000 Türk Lirasının 25.000 TL’si için  4.500 TL, fazlası

%27

58.000 Türk Lirasından fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL, fazlası

%35

Gelir Vergisi Tarifesi (2012) (Ücretlilerde)

10.000 Türk Lirasına kadar

%15

25.000 Türk Lirasının 10.000 TL’si için   1.500 TL, fazlası

%20

88.000 Türk Lirasının 25.000 TL’si için  4.500 TL, fazlası

%27

88.000 Türk Lirasından fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL, fazlası

%35

 

 

Asgari Ücretler

 

Asgari Brüt Ücretler

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2012 - 30.06.2012)

886,50

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2012 - 31.12.2012)

940,50

16 Yaşından Küçükler için (01.01.2012 - 30.06.2012)

760,50

16 Yaşından Küçükler için (01.07.2012 - 31.12.2012)

805,50

 

SGK Taban Ve Tavan Matrahları

 

SGK Taban Ve Tavan Matrahları

Taban (01.01.2012-30.06.2012 Tarihleri arası)

886,50  

Tavan (01.01.2012-30.06.2012 Tarihleri arası)

5.762,25  

Taban (01.07.2012-31.12.2012 Tarihleri arası)

             940,50

Tavan (01.07.2012-31.12.2012 Tarihleri arası)

6.113,25  

 

Kıdem Tazminatı Tavanı

 

01.01.2012 - 30.06.2012

2.805,04

 

Yemek Yardımı Muafiyeti

 

Yemek Yardımı Muafiyeti (GV) KDV Hariç

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı

11,70  

 

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları

 

ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK AYLIK SAKATLIK  İNDİRİMİ TUTARLARI

I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

770,00

II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

380,00

III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

180,00

 

Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarı

0 – 6 Yaş Grubu (01.01.2012-30.06.2012)

33,09

Diğer Çocuklar    (01.01.2012-30.06.2012)

16,55

 

 

Mesken Olan Gayrimenkullerin Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı­

Gelir Vergisi Kanununun 21’inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2012 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

 

Gelir Vergisi Kanununun 47’nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 5.000 TL, diğer yerlerde 3.500 TL olarak uygulanacaktır.

 

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

 

Gelir Vergisi Kanununun 48’inci maddesinde yer alan hadler, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

 Buna göre; 

- (1) numaralı bent için 70.000 TL ve 105.000TL,

- (2) numaralı bent için 35.000 TL,

- (3) numaralı bent için 70.000 TL,

 

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80’inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2012 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 8.800 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

 

Gelir Vergisi Kanununun 82’nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2012 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 20.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

 

Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2012 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.290 TL olarak tespit edilmiştir.

 

2012 yılı için Asgari Geçim İndirimi miktarları

 

 

Medeni Durum

Aylık (TL)

Medeni Durum

Aylık (TL)

Bekâr

66,49

 

 

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

79,79

Evli eşi çalışan ve çocuksuz

66,49

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

89,76

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

76,46

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

99,73

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

86,43

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

106,38

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

93,08

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

113,03

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

99,73

 

* , ** : Asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk; ücretli ile birlikte oturan veya ücretli tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan ücretli ile birlikte oturan) 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder. Kız veya erkek çocuk ayrımı yoktur.

 

 

 

Bilanço Usulüne Göre Defter tutma Hadleri (VUK mük.md.177)

 

Yıllık Alış Tutarı

140.000,00 TL

Yıllık Satış Tutarı

190.000,00 TL

Gayrisafi iş Hasılatı ile Yıllık satış Tutarı Toplamı

77.000,00 TL

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

140.000,00 TL

 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi:                                

 

2012 Yılı Vergileri Şöyledir:           

                                                                                       (I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

           480,00

335,00

189,00

142,00

52,00

1301 - 1600 cm³ e kadar

768,00

576,00

335,00

237,00

92,00

1601 - 1800 cm³ e kadar

1.352,00

1.059,00

624,00

381,00

149,00

1801 - 2000 cm³ e kadar

2.129,00

1.642,00

965,00

576,00

229,00

2001 - 2500 cm³ e kadar

3.194,00

2.320,00

1.449,00

867,00

345,00

2501 - 3000 cm³ e kadar

4.452,00

3.873,00

2.421,00

1.304,00

480,00

3001 - 3500 cm³ e kadar

6.780,00

6.101,00

3.676,00

1.836,00

675,00

3501 - 4000 cm³ e kadar

10.658,00

9.204,00

5.422,00

2.421,00

965,00

4001 cm³ ve yukarısı

17.443,00

13.080,00

7.747,00

3.484,00

1.352,00

2-Motosikletler

100 - 250 cm³ e kadar

92,00

71,00

52,00

34,00

15,00

251 - 650 cm³ e kadar

189,00

142,00

92,00

52,00

34,00

651 - 1200 cm³ e kadar

480,00

286,00

142,00

92,00

52,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

381,00

189,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

576,00

381,00

189,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

768,00

480,00

286,00

1901 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.449,00

867,00

381,00

26 - 35 kişiye kadar

1.739,00

1.449,00

576,00

36 - 45 kişiye kadar

1.935,00

1.642,00

768,00

46 kişi ve yukarısı

2.320,00

1.935,00

1.159,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.'a kadar

518,00

345,00

170,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar

1.043,00

606,00

345,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar

1.565,00

1.304,00

518,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

1.739,00

1.477,00

694,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

2.088,00

1.739,00

1.043,00

20.001 kg ve yukarısı

2.612,00

2.088,00

1.215,00

                 C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             5897 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

             D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

 

 

 

6 - 10 yaş

 

 

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

9.688,00

7.747,00

5.810,00

4.648,00

1.151 - 1.800 kg.'a kadar

14.535,00

11.625,00

8.719,00

6.975,00

1.801 - 3.000 kg.'a kadar

19.380,00

15.504,00

11.625,00

9.301,00

3.001 - 5.000 kg.'a kadar

24.228,00

19.380,00

14.535,00

11.625,00

5.001 - 10.000 kg.'a kadar

29.074,00

23.258,00

17.443,00

13.952,00

10.001 - 20.000 kg.'a kadar

33.920,00

27.136,00

20.349,00

16.276,00

20.001 kg. ve yukarısı

38.766,00

31.011,00

23.258,00

18.606,00

5766 sayılı Kanunun (4) 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

 

 

Veraset Ve İntikal V.Kn.:

 

2012 takvim yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130.589 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261.336 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.010 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14 Mart 2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.010 TL

olarak dikkate alınacaktır.

İvazsız surette vaki intikallerden, istisna haddi altında kalanlar için vergi dairesine beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

2012 takvim yılında veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde uygulanacak vergi tarifesi:

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

  1. İlk                           180.000 TL için

1

10

Sonra gelen             400.000 TL için

3

15

Sonra gelen             880.000 TL için

5

20

Sonra gelen           1.700.000 TL için

7

25

Matrahın              3.160.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

Not: Yukarıda yer alan ivazsız intikallerdeki vergi oranları, usul ve füruğlar ile eşler için %50 indirimli olarak uygulanır.

 

Çevre Temizlik Vergisi

 

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 23 Kuruş, diğer belediyelerde 18 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

 

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak tarife;

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.200

1700

1.400

1100

900

2. Grup

1.400

1.050

800

660

550

3. Grup

900

700

550

440

350

4. Grup

440

350

260

220

170

5. Grup

260

220

150

140

110

6. Grup

140

110

77

65

47

7. Grup

47

38

26

23

18

 

 

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak tarife;

 

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.750

2.125

1.750

1.375

1.125

2. Grup

1.750

1.312

1.000

825

687

3. Grup

1.125

875

687

550

437

4. Grup

550

437

325

275

212

5. Grup

325

275

187

175

137

6. Grup

175

137

96

81

58

7. Grup

58

47

32

28

22

 

 

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

 

 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

 

 

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.100

850

700

550

450

2. Grup

700

525

400

330

275

3. Grup

450

350

275

220

175

4. Grup

220

175

130

110

85

5. Grup

130

110

75

70

55

6. Grup

70

55

38

32

23

7. Grup

23

19

13

11

9

 

 

Damga Vergisi Oranları

2012 Yılı İçin Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları:

Bakanlıkça 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmialtı) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2011 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %15 oranında artırılmıştır.