Giriş Kayıt

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Bir hesap oluşturun

Yıldız (*) işaretli alanlar gerekli.
İsim *
Kullanıcı Adı *
Şifre *
Şifre doğrulayın *
E-posta *
E-posta doğrulayın *
Captcha *

Vergi

Vergi uygulamasındaki bazı had ve miktarlar her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. 2011’de uygulanacak olan had ve miktarlar % 7,7 oranında arttırılmış olup başlıcaları şöyledir:

 

  Vergi Usul Kanunu

                                                                                                                         TL

-Fatura kullanma zorunluluğu      (VUK Md.232)                                             700.-             

-Gider yazılabilecek demirbaş ve peştamallıklar (VUK Md. 313)                     700.-

-Fatura, fiş v.b. alınmaması-verilmemesi,

irsaliye v.b. bulundurulmamasının özel usulsüzlük cezası

(VUK Md.353)                                                                                                 170.-

  •Bunlar için her bir belge nev’ ine ilişkin

olarak bir takvim yılı içinde kesilebilecek

azami toplam ceza                                                                                      80.000.-

      -Belirlenmiş olan muhasebe standartlarına

(tek düzen hs. planı, mali tablolar v.s.) uyulmaması                                    3.700.-

      -Vergi numarası kullanılmaksızın işlem yapılması                                      200.-

 Gelir Vergisi Tarifesi

 

Gelir Vergisi Tarifesi (2011)

9.400 Türk Lirasına kadar

%15

23.000 Türk Lirasının 9.400 TL.si için   1.410,00 TL, fazlası

%20

53.000 Türk Lirasının 23.000 TL.si için  4.130,00 TL, fazlası

%27

53.000 Türk Lirasından fazlasının 53.000 TL.si için 12.230,00 TL, fazlası

%35

Gelir Vergisi Tarifesi (2011) (Ücretlilerde)

9.400 Türk Lirasına kadar

%15

23.000 Türk Lirasının 9.400 TL.si için   1.410,00 TL, fazlası

%20

80.000 Türk Lirasının 23.000 TL.si için  4.130,00 TL, fazlası

%27

80.000 Türk Lirasından fazlasının 80.000 TL.si için 19.520 TL, fazlası

%35

 

Asgari Ücretler

 

Asgari Brüt Ücretler

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2011 - 30.06.2011)

796,50

16 Yaşından Büyükler için (01.07.2011 - 31.12.2011)

837,00

16 Yaşından Küçükler için (01.01.2011 - 30.06.2011)

679,50

16 Yaşından Küçükler için (01.07.2011 - 31.12.2011)

715,50

 

SGK Taban Ve Tavan Matrahları

 

SGK Taban Ve Tavan Matrahları

Taban (01.01.2011-30.06.2011 Tarihleri arası)

796,50  

Tavan (01.01.2011-30.06.2011 Tarihleri arası)

5.177,25  

Taban (01.07.2011-31.12.2011 Tarihleri arası)

             837,00

Tavan (01.07.2011-31.12.2011 Tarihleri arası)

5.440,50  

 

Kıdem Tazminatı Tavanı

 

01.01.2011 - 30.06.2011

            2.617,69

 

Yemek Yardımı Muafiyeti

 

Yemek Yardımı Muafiyeti (GV) KDV Hariç

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı

10,70  

 

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları

 

ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK AYLIK SAKATLIK  İNDİRİMİ TUTARLARI

I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

700,00

II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

350,00

III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

170,00

 

 

 

 

Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarı

 

0 – 6 Yaş Grubu

30,98

Diğer Çocuklar

15,49

 

KDV’ de İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı

 

KDV’ de İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı 2011 yılı için 14.300 TL olarak belirlenmiştir.

 

Mesken Olan Gayrimenkullerin Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı­

 

Gelir Vergisi Kanununun 21’inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2011 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2.800 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

 

Gelir Vergisi Kanununun 47’nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 4.600 TL, diğer yerlerde 3.200 TL olarak uygulanacaktır.

 

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

 

Gelir Vergisi Kanununun 48’inci maddesinde yer alan hadler, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

 Buna göre;

 

- (1) numaralı bent için 64.000 TL ve 96.000TL,

- (2) numaralı bent için 32.000 TL,

- (3) numaralı bent için 64.000 TL,

 

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80’inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 8.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

 

Gelir Vergisi Kanununun 82’nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 19.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

 

Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2011 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.170 TL olarak tespit edilmiştir.

2011 yılı için Asgari Geçim İndirimi miktarları

  

 

EVLİ

ÇOCUKLU BEKAR** 

BEKAR

ÇOCUK SAYISI*

EŞİ ÇALIŞMAYAN

EŞİ ÇALIŞAN

 

 

 

 

 

 

SABİT 59,74

ÇOCUK YOK

71,69

59,74

 

 

1 ÇOCUKLU

80,65

68,70

68,70

 

2 ÇOCUKLU

89,61

77,66

77,66

 

3 ÇOCUKLU

95,58

83,63

83,63

 

4 ÇOCUKLU

101,55

89,61

89,61

 

5 ÇOCUKLU

ÜST SINIR     101,55

95,58

95,58

 

6 ÇOCUKLU

ÜST SINIR     101,55

101,55

101,55

 

7 ÇOCUKLU

ÜST SINIR     101,55

ÜST SINIR     101,55

ÜST SINIR     101,55

 

 

 

 

* , ** : Asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk; ücretli ile birlikte oturan veya ücretli tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan ücretli ile birlikte oturan) 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder. Kız veya erkek çocuk ayrımı yoktur.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi:                                

 

2011 Yılı Vergileri Şöyledir:

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

436  

304

172

129

48

 1301 - 1600 cm³ e kadar

697

523

304

215

84

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.227

961

566

346

136

 1801 - 2000 cm³ e kadar

1.931

1.490

876

523

208

 2001 - 2500 cm³ e kadar

2.897

2.105

1.315

787

313

 2501 - 3000 cm³ e kadar

4.038

3.513

2.196

1.183

436

 3001 - 3500 cm³ e kadar

6.150

5.534

3.334

1.666

613

 3501 - 4000 cm³ e kadar

9.667

8.348

4.918

2.196

876

 4001 cm³ ve yukarısı

15.820

11.863

7.027

3.160

1.227

 2-Motosikletler 

   100 -   250 cm³ e kadar

84

65

48

31

14

   251 -   650 cm³ e kadar

172

129

84

48

31

   651 -  1200 cm³ e kadar

436

260

129

84

48

  1201 cm³ ve yukarısı

1.052

697

436

346

172

           

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

523

346

172

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

697

436

260

  1901 cm³ ve yukarısı

1.052

697

436

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.315

787

346

  26 - 35  kişiye kadar

1.578

1.315

523

  36 - 45  kişiye kadar

1.755

1.490

697

  46 kişi ve yukarısı 

2.105

1.755

1.052

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.'a kadar

470

313

155

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

946

550

313

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

1.420

1.183

470

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

1.578

1.340

630

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

1.894

1.578

946

   20.001 kg ve yukarısı

2.369

1.894

1.102

 

             C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             5897 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

             D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

8.787

7.027

5.270

4.216

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

13.183

10.544

7.908

6.326

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

17.577

14.062

10.544

8.436

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

21.974

17.577

13.183

10.544

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

26.369

21.094

15.820

12.654

   10.001 - 20.000 kg.'a kadar

30.764

24.611

18.456

14.762

   20.001 kg. ve yukarısı

35.159

28.126

21.094

16.875

 

 

Veraset Ve İntikal V.Kn.:

 

2011 takvim yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 118.438 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237.018 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.730 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14 Mart 2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 2.730 TL

olarak dikkate alınacaktır.

İvazsız surette vaki intikallerden, istisna haddi altında kalanlar için vergi dairesine beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

2011 takvim yılında veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde uygulanacak vergi tarifesi:

 

 

 

 

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                           170.000 TL için

1

10

Sonra gelen             370.000 TL için

3

15

Sonra gelen             800.000 TL için

5

20

Sonra gelen           1.600.000 TL için

7

25

Matrahın             2.940.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

Not: Yukarıda yer alan ivazsız intikallerdeki vergi oranları, usul ve füruğlar ile eşler için %50 indirimli olarak uygulanır.

 

Çevre Temizlik Vergisi

 

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 21 Kuruş, diğer belediyelerde 17 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

 

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

 

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak tarife;

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.000

1.600

1.290

1.000

850

2. Grup

1.290

960

750

600

500

3. Grup

850

640

500

400

320

4. Grup

400

320

240

200

160

5. Grup

240

200

140

129

100

6. Grup

129

100

70

59

43

7. Grup

43

35

24

21

17

 

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak tarife;

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.500

2.000

1.612

1.250

1.062

2. Grup

1.612

1.200

937

750

625

3. Grup

1.062

800

625

500

400

4. Grup

500

400

300

250

200

5. Grup

300

250

175

161

125

6. Grup

161

125

87

73

53

7. Grup

53

43

30

26

21

Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

 

 

 

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 8 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

 

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.000

800

645

500

425

2. Grup

645

480

375

300

250

3. Grup

425

320

250

200

160

4. Grup

200

160

120

100

80

5. Grup

120

100

70

64

50

6. Grup

64

50

35

29

21

7. Grup

21

17

12

10

8

 

 

Saygılarımızla.

 

Abbas Yüksel

Yeminli Mali Müşavir