Danışmanlarımızdan Makaleler

Özellikle yaz aylarına gelindiğinde, turizm dışındaki bazı sektörlerde, işler durgunlaşır. İşte böyle zamanlarda yönetim yıllık izinlere ağırlık verirken, öte yandan, şirket faaliyetlerini gözden geçirerek, inceleme yapmaya başlar. Bazı finansal tablolar sinyaller verebilir, ama genelde, kağıt üzerinde yazılanalarla, fiili durumun denetlenmesi gerekir. İşte şimdi size bazı püf noktaları sunmak istiyoruz:

1.Stoklarınız ne kadar gerçeği yansıtıyor? Her kurumda stokların zaman zaman düzenlenmesi, kategori karışımlarında stok kodlarında yapılan değişikliklerin uyarlanması ve düzeltilmesi çok önemlidir. Kurumun nakit akışını etkileyen en önemli kalemlerden biri olan stokların, sistemde yazılan şekliyle aynı olması gerekmektedir. Hatalı ürünler, çizik ve bozulmuş ambalajlar, ayrıştırılmalı, yanlış kodla tasnif edilen ürünler ise düzeltilmelidir. Konsinye, iade, veya diğer şeklinde işaretlenen ürünler denetlenmelidir. Stoklarda oluşan yüzde 1 lik bir fark, nakit akışında en az yüzde 10 negatif etki yaratır. Şimdi size stokları iyi yönetmenin faydalarını tekrar hatırlatalım:Özellikle yüksek miktarda stok yapmakta olan firmalarda stok yönetiminin doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılması, verimlilik ve maliyetlerin kontrolü açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, stok yönetiminin faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz:Aşırı stoklar önlenir. Doğru yönetilen stok ile talep dalgalanmalarına karşı önlem almak mümkündür. Stok gereksinimleri doğru belirlendiğinde finansal yönetim etkinlik kazanır. Tedarik ve satış üzerindeki ek masraflar azalır. Malzeme ve ürün kayıpları en aza indirilir.

Etkin stok yönetimi için yapılması gerekenler:

  • Satın alma, üretim ve finansman bölümleri arasında sıkı işbirliği
  • Çeşitli stok kalemleri arasında dönüşüm hızına bağlı asgari ve azami stok miktarı belirleme
  • Üretim süresinin kısaltılması ve bu yolla yarı mamul stokunun en düşük seviyeye indirilmesi,
  • Teknik veya pazar şartları nedenleriyle sürüm kabiliyeti azalmış, paraya dönüşüm hızı yavaşlamış stok kalemlerinin özel fiyat indirimleri yoluyla satış olanaklarının artırılması,
  • Mevcut satışların mevsimlere dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlayıcı fiyat politikasını izleyerek bazı ay ve mevsimlerde aşırı stok birikiminin önlenmesi,
  • Doğru ürün yönetimi ile işletme için önem taşımayan ürünlerin stok miktarlarının düşürülmesi ve stok tutmada tasarruf sağlanması

2.Alacaklarınız ne durumda? Şirketin alacaklarının kalitesi, şirketin nakit akışının ve ve operasyonunun garantisi niteliğindedir. Alacak yaşlandırma listesi hazırlanıp, bu listenin sürekli izlenmesi gerekir. Piyasa koşullarının elverdiği kadar, satış hacimleri içinde peşin satışların oranını yükseltebilir miyiz? Kredili satışlarda süreleri kısaltarak, kredi limitlerini daraltarak, alacak devir hızımızı arttırabilir miyiz? Alacakların tahsilatını hızlandıracak, müşterileri erken ödemeye özendirecek önlemler uygulanabilir mi? Aacakları tahsil servisiniz daha etkin bir biçimde çalışabilir mi? Borçlarını süresinde ödemeyen müşterilerin yakından izlenmesi, alacakların periyodik olarak gözden geçirilerek borçlarını ödemede geciken yada borçlarını yavaş ödeyen müşterilerin kredi limitlerinin daraltılması, bu kategori müşterilere daha çok peşin satış yapılması gibi gayretli bir para alım politikası uygulanabilir mi? Satış ekibiniz alacak tahsili konusunda sorumluluk taşıyor mu?

3.Şirket Genel giderleriniz geçmişe ve satışa göre ne oranda değişiklik gösteriyor. Satış birimi başına düşme var mı? Hangi alanlarda tasarruf sağlayabilir, ya da verimliliği arttırabiliriz. Ofis ve üretim alanlarından çalışan personele ve harcanan enerjiye kadar her konuda verimlilik analizi yapacak verilere ve raporlara sahip misiniz?

İşte size yaz tatili ödevi, bu konuları ele alıp, sonbahara daha etkin bir şirketle başlayabilirsiniz. İletikom Danışmanları yaz check-up ı için eğer isterseniz size destek olabilirler. İki aylık bir çalışma ile uzmanlarımız sizlere çarpıcı değişiklikler sağlayabilir.